THÔNG BÁO DANH SÁCH HĐQT, BKS VÀ LÃNH ĐẠO CÔNG TY

Công ty Cổ phần Dệt Hà Đông Hanosimex trân trọng thông báo danh sách Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm ký 2017-2022

Hội đồng quản trị:

         1. Ông Nguyễn Song Hải:           Chủ tịch HĐQT

         2. Ông Đặng Thái Hưng:             Thành viên  HĐQT

         3. Bà Nguyễn Thị Minh Đức:        Thành viên HĐQT

         4. Ông Nguyễn Phượng Quyền;    Thành viên HĐQT

         5. Ông Nghiêm Minh Thông :       Thành viên  HĐQT

Ban kiểm soát:

          1. Bà Lê Thị Thu Hường:             Trưởng Ban kiểm soát

        2. Bà Tiết Quỳnh Vân:                Thành viên Ban kiểm soát

        3. Bà Phạm Thị Thúy Ngà:           Thành viên Ban kiểm soát

Cơ quan Tổng Giám đốc

         Ông Đặng Thái Hưng:               Tổng Giám đốc

       Bà Nguyễn Thị Minh Đức:          Phó Tổng Giám đốc       

 

Trân trọng!

 

Lượt truy cập: 1146 - Cập nhật lần cuối: 06/05/2017 13:33:37 PM

Liên kết web
Đối tác - khách hàng
Lượt xem
Tổng truy cập: 078145