THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHỦ CHỐT CỦA CÔNG TY

Công ty Cổ phần Dệt Hà Đông Hanosimex thông báo về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty như sau: Ông Dương Khuê thôi tham gia Hội đồng quản trị và thôi đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Ông Đặng Thái Hưng - Ủy viên Hội đồng quản trị được bầu đảm nhiệm chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 6/8/2015. Trân trọng!

Lượt truy cập: 1504 - Cập nhật lần cuối: 12/08/2015 14:23:38 PM

Liên kết web
Đối tác - khách hàng
Lượt xem
Tổng truy cập: 146684