THÔNG BÁO DANH SÁCH HĐQT, BKS VÀ LÃNH ĐẠO CÔNG TY

Công ty Cổ phần Dệt Hà Đông Hanosimex trân trọng thông báo danh sách Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm ký 2017-2022

Hội đồng quản trị:

         1. Ông Nguyễn Song Hải:           Chủ tịch HĐQT

         2. Ông Đặng Thái Hưng:             Thành viên  HĐQT

         3. Bà Nguyễn Thị Minh Đức:        Thành viên HĐQT

         4. Ông Nguyễn Quang Ngọc;    Thành viên HĐQT

         5. Ông Nghiêm Minh Thông :       Thành viên  HĐQT

Ban kiểm soát:

          1. Bà Lê Thị Thu Hường:             Trưởng Ban kiểm soát

        2. Bà Tiết Quỳnh Vân:                Thành viên Ban kiểm soát

        3. Bà Phạm Thị Thúy Ngà:           Thành viên Ban kiểm soát

Cơ quan Tổng Giám đốc

         1. Ông Đặng Thái Hưng:               Tổng Giám đốc

         2. Bà Nguyễn Thị Minh Đức:          Phó Tổng Giám đốc      

         3. Ông Chu Thanh Tùng :             Phó Tổng Giám đốc

         4. Ông Nguyễn Quang Ngọc:        Phó Tổng Giám đốc

 

Trân trọng!

 

Lượt truy cập: 3137 - Cập nhật lần cuối: 17/04/2020 08:40:37 AM

Liên kết web
Đối tác - khách hàng
Lượt xem
Tổng truy cập: 091519