Thông Tin Tuyển Dụng lao động 2024

CÔNG TY CP DỆT HÀ ĐÔNG - HANOSIMEX THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

I - Các vị trí tuyển dụng:

1. Công nhân Đảo tàn: 02 người

 - Làm hành chính - 26 công/tháng

2. Công nhân đánh chỉ : 02 người

 - Làm hành chính - 26 công/tháng

3. Công nhân vận hành máy may Công nghiệp: 10 người

 - Làm hành chính - 26 công/tháng

4. Công nhân kiểm gấp trong dây chuyền dệt may: 08 người

 - Làm việc 2 ca 8h/1ca hoặc hành chính 

5. Công nhân vận hành máy Hồ, Mắc : 03 người

 - Làm việc 2 ca 8h/1ca hoặc hành chính 

6. Công nhân vận hành máy Dệt Kiếm : 05 người

 - Làm việc 3 ca 8h/1ca công chế độ ca 

7. Công nhân sửa chữa máy Dệt, nối trục bằng máy: 05 người

 - Làm việc 3 ca 8h/1ca công chế độ ca hoặc đi hành chính 26 công/tháng

8. Công nhân sửa chữa Điện trong dây chuyền dệt, nhuộm: 02 người

 - Làm việc 3 ca 8h/1ca công chế độ ca hoặc đi hành chính 26 công/tháng

Yêu cầu tuổi từ 18 - 45

II - Lương hàng tháng :

- Hưởng lương theo sản phẩm

- Các khoản thưởng lũy tiến, chuyên cần, ngày công cao, hoàn thành kế hoạch....áp dụng đối với từng ngành nghề.

III - Các chế độ:

- thưởng tháng lương 13

- Bổ sung lương nhân các ngày lễ, Tết, sinh nhật

- Được đóng BHXH,BHYT và các chế độ lao động đầy đủ.

- Được hưởng các chế độ nghỉ lễ, phép, việc riêng, ốm đau, thai sản....

- Được đãi ngộ chế độ nghỉ mát, du lịch hàng năm

- Được tham gia vào các tổ chức đoàn thể: Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên...

Quan tâm liên hệ: Anh Thành PTCHC - ZALO 0344928886.

Lượt truy cập: 41 - Cập nhật lần cuối: 20/03/2024 12:00:24 PM

Liên kết web
Đối tác - khách hàng
Lượt xem
Tổng truy cập: 116740